Barn och unga som mår dåligt

Psykisk ohälsa i olika former drabbar alla någon gång i livet och kan naturligtvis även drabba barn och unga. Som nära anhörig är det bra att veta att det finns hjälp att få på nära håll.

Olika anledningar till att barn och unga kan må dåligt listas nedan i alfabetisk ordning. Här finns länkar och telefonnummer om du upplever att du behöver stöd och hjälp för barn eller unga.

1177.se är Sveriges landstings och regioners gemensamma webbplats om hälso- och sjukvård. Där hittar du kontaktuppgifter till vården, faktatexter om sjukdomar och behandlingar, personliga berättelser och mycket annat. Alla texter skrivs och faktagranskas i flera led av vårdpersonal.


Akut hjälp
Länk till kontaktuppgifter och mer information om akut hjälp.

ADHD
Se kontaktuppgifter och läs mer om ADHD på 1177.se 

Alkohol och droger
Se kontaktuppgifter och läs mer om alkohol och droger på 1177.se

Aspergers syndrom
Se kontaktuppgifter och läs mer om Aspergers syndrom på 1177.se 

Autism
Se kontaktuppgifter och läs mer om Autism på 1177.se 

Bipolär sjukdom
Se kontaktuppgifter och läs mer om bipolär sjukdompå 1177.se 

Brister i föräldraskap
Länk till Stöd till barn och familj, Karlshamns kommun

Depression hos barn och ungdomar          
Se kontaktuppgifter och läs mer om depression på 1177.se

Dyslexi
Se kontaktuppgifter och läs mer om dyslexi på 1177.se

Dödsfall
Se kontaktuppgifter och läs mer om dödsfall på 1177.se

Ekonomiska problem
Länk till försörjningsstöd, Karlshamns kommun

Fobier
Se kontaktuppgifter och läs mer om fobier på 1177.se

Funktionsnedsättning 
Se kontaktuppgifter och läs mer om funktionsnedsättning på 1177.se

Ilska och utbrott 
Se kontaktuppgifter och läs mer om ilska och utbrott på 1177.se

Kriminalitet
Länk till fältgruppen, Karlshamns kommun 
Länk till Stöd till barn och familj, Karlshamns kommun

Kris i livet
Se kontaktuppgifter och läs mer om kris i livet på 1177.se

Ledsen och nedstämd
Se kontaktuppgifter och läs mer om ledsen och nedstämd på 1177.se

Mobbning och kränkande särbehandling    
Länk till Elevhälsan, Karlshamns kommun

Oro
Se kontaktuppgifter och läs mer om oro på 1177.se

Problem i skolan  
Länk till Elevhälsan, Karlshamn kommun

Psykos
Se kontaktuppgifter och läs mer om psykos på 1177.se

Riskbruk och missbruk
Länk till fältgruppen, Karlshamns kommun  
Se kontaktuppgifter och läs mer om riskbruk och missbruk på 1177.se

Sexuella övergrepp
Se kontaktuppgifter och läs mer om sexuella övergrepp på 1177.se

Självmordstankar
Se kontaktuppgifter och läs mer om självmordstankar på 1177.se

Självskadebeteende
Se kontaktuppgifter och läs mer om självskadebeteende på 1177.se

Skilsmässa
Länk till familjerätt och rådgivning, Karlshamns kommun  
Länk till Stöd till barn och familj, Karlshamns kommun  

Skolfrånvaro  
Länk till Elevhälsan, Karlshamns kommun

Stress
Se kontaktuppgifter och läs mer om stress på 1177.se

Svårt att koncentrera sig
Se kontaktuppgifter och läs mer om svårt att koncentrera sig på 1177.se

Sömnstörning
Se kontaktuppgifter och läs mer om sömnstörning på 1177.se

Tourettes syndrom 
Se kontaktuppgifter och läs mer om Tourettes syndrom på 1177.se

Tvångssyndrom
Se kontaktuppgifter och läs mer om tvångssyndrom på 1177.se

Våld och övergrepp
Länk till Stöd till barn och familj, Karlshamns kommun   
Länk till Våld i nära relationen, Karlshamns kommun  
Se kontaktuppgifter och läs mer om våld och övergrepp på 1177.se

Ångest
Se kontaktuppgifter och läs mer om ångest på 1177.se

Ätstörningar
Se kontaktuppgifter och läs mer om ätstörningar på 1177.se


 Var ska man vända sig för att få hjälp när ett barn mår dåligt?

Som anhörig till barn 0-6 år i Karlhamns kommun...

1177.se tillhandahåller aktuell och uppdateriad information för äldre barn och ungdomar, utanför grundskolan.

Till barn i skolåldrar hänvisas till skolsköterska på respektive skola eller utbildningsförvaltningen. Se kontaktuppgifter nedan.

Skolsköterska
Länk till Elevhälsan, Karlshamns kommun

Skolläkare
Inga Johansson
Kontakt via skolsköterskorna

Kurator
Länk till kurator

Kontaktpersoner på utbildningsförvaltningen


Patrik Håkansson

patrik.hakansson@utb.karlshamn.sepatrik.hakansson@karlshamn.se
Chef utbildningsförvaltningen

Länk till utbildningsförvaltningen


 

  • Publicerat: 2017-04-05 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?