Driftstörningar

Driftstörningar

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun. Längst ner på sidan kan du även registrera eller avregistrera dig för att få kommunens sms-meddelanden om större driftstörningar eller krissituationer som berör dig där du bor eller vistas.

-------------------------------------------------------------------------
Aktuella arbeten
-------------------------------------------------------------------------

Asfaltering

vecka 25 - vecka 28, 2018

Asfalteringsarbete kommer att genomföras med start vecka 25 i följande ordning: väg 29, Mejerivägen, Storgatan, Jannebergsvägen, Hamngatan, Jannebergsvägen vid infart till Circle K, Strömmavägen. Se kartan: Asfalteringsarbeten Karlshamns kommun

Asfaltering på Strömmavägen kommer att genomföras under vecka 28.

Bekämpning av jätteloka

18 maj - under växtsäsongen

Nu påbörjar vi årets bekämpning av jättelokan i utsatta områden i Karlshamns kommun. Växten bekämpas dels då det är en främmande art som kan tränga ut den naturliga vegetationen och dels då saften från jättelokan kan ge brännskador på människors hud.

När bekämpning pågår kommer skyltar i området upplysa om detta.

Till höger finns ett dokument där du kan läsa mer om bekämpning av jätteloka.

Skogsavverkning i Dala och Svängsta

18 maj - tills vidare

Kommunens skogsentreprenör kommer att genomföra skogliga åtgärder i ett skogsområde i Dala, öster om Karlshamns under de närmsta veckorna samt i ett skogsområde i Öjavad utanför Svängsta.

Åtgärden som utförs i Dala är en föryngringsavverkning som innebär att all äldre granskog på området kommer att tas ner. Området kommer sedan att återplanteras med gran. Checkpoint 24 som är med i friskvårdsprojektet Hitta Ut ligger i anslutning till denna avverkning och kan under de närmsta veckorna vara något svårframkomlig. 

I Svängsta är det ett skogsområde uppe i Öjavad vid Skogsfalkens anläggning som kommer att gallras och ett som kommer att föryngringsavverkas. Gallring innebär att en del av träden i området kommer att tas ner.

Vänligen håll behörigt avstånd till arbetande personal och maskiner.

Eventuella frågor besvaras av markförvaltare Linnéa Persson, kontaktuppgifter finns till höger.

Sandupptagning/ vårsopning 

9 april-början av juni

På grund av sen vinter så påbörjades inte sandupptagningen förrän den 9 april. Hela rundan tar två månader, alltså en bit in i juni innan vi är klara med allt. Sopning pågår för fullt enligt plan med två sopmaskiner. Sandupptagning påbörjas i Asarum måndag 21/5 och beräknas ta cirka två veckor. Svängsta kommer inte att sopas fullt ut från efter att asfaltering gjorts efter fiberarbeten.

Delar av Vislandabanan avstängd

Onsdag 11 oktober - tillsvidare

Cykelvägen Vislandabanan är avstängd mellan Tostarpsvägen (Gunnar Bylunds) och väg 29 på grund av grävarbete.

Friställning av skyddsvärda träd i Stärnö-Boön naturreservat

vecka 41 - tillsvidare

Med start vecka 41 kommer det att genomföras friställning av skyddsvärda träd i delar av Stärnö-Boön naturreservat. Skyddsvärda träd kännetecknas av att de är äldre, grova och ibland även ihåliga. Dessa är ofta med sina håligheter, döda grenar och barkspringor gynsamma livsmiljöer för många arter. Miljöer med gamla träd i landskapet har minskat, vilket gjort att många arter som är knutna till dessa miljöer idag är hotade. Med anledning av detta har naturvårdsverket tagit fram ett nationellt åtgärdsprogram för att skydda dessa miljöer. I Stärnö-Boön naturreservat finns flera skyddssvärda träd inventerade och identifierade. En del av de skyddsvärda träd som finns i Stärnö-Boön naturreservat ska vi utföra åtgärder vid för att träden ska få mer ljusinsläpp och i samband med åtgärden ska vi skapa mer död ved och högstubbar i anslutning till de skyddsvärda träden.

Med anledning av att Stärnö-Boön området är ett naturreservat så får inga skogliga åtgärder utföras utan samråd eller beviljad dispens från Länsstyrelsen. Denna åtgärd genomförs efter beviljad dispens från Länsstyrelsen. Innan åtgärden påbörjas har entreprenörerna som utför arbetet varit ute i området med representant från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen och diskuterat hur åtgärden ska utföras.

Under tiden som åtgärden genomförs kan vissa stigar och leder vara tillfälligt avstängda. Vänligen respektera detta och håll behörigt avstånde till arbetande personal och maskiner. Eventuella frågor besvaras av Linnéa Persson eller Bengt-Anders Widerberg som är kommunens skogsförvaltare och arbetar på Södra Skog som utför åtgärden.

Karlshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beställarverksamheten
Linnéa Persson
e-post: Linnea.Persson@karlshamn.se

Bengt-Anders Widerberg
Södra Skog
e-post: bengt-anders.widerberg@sodra.com

-------------------------------------------------------------------------
Trafik
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
Belysning
-------------------------------------------------------------------------

Belysning ur funktion Hästaryd

14 augusti, 2018

Gatubelysning i Hästaryd, Mörrum, ur funktion. Åskan har slagit ut flera lampor och även kablar i marken.

Kabelfel Hantverkargatan

28 juni, 2018

Det har uppstått ett kabelfel på Hantverkargatan i Karlshamn, vilket påverkar belysningen. Felsökning pågår.

Kabelfel Notavalla

 

-------------------------------------------------------------------------
Tänk på
-------------------------------------------------------------------------

Under arbetets gång kan det råda begränsad framkomligheten och om du har möjlighet, välj gärna annan väg. För din och vår säkerhet ber vi dig köra försikigt när du passerar våra arbetsplatser och respektera skyltningen.

Var snälla och respektera eventuella avstängningar och håll ordentligt avstånd från våra arbetsfordon, då sikten från dem kan vara begränsad!

-------------------------------------------------------------------------
Sms vid störning eller kris
-------------------------------------------------------------------------

Läs mer om Karlshamns kommuns sms-tjänst på kommunens webbplats. 


  • Publicerat: 2018-08-14 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
  • Etiketter: trafik,trafiksäkerhet,trafikregleringar,vatten,VA,va-ledningar,vattenledningar,vattenläcka,skogsvård,avverkning,röjning,gallring,anläggningsarbete,asfaltering,beläggningsarbete,halkbekämpning,halka,is,halt väglag,snöröjning,plogning,snö,gatubelysning,belysning,kabelfel,felsökning,reparation
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?