Driftstörningar

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun. Längst ner på sidan kan du även registrera eller avregistrera dig för att få kommunens sms-meddelanden om större driftstörningar eller krissituationer som berör dig där du bor eller vistas.

-------------------------------------------------------------------------
Aktuella arbeten
-------------------------------------------------------------------------

Vattentrycket är lågt i Hällaryd och Åryd. Kokning av vattnet i Hällaryd gäller fortfarande

26 april 2017 - tills vidare

Vattentrycket är lågt hos VA-abonnenter i Hällaryd och Åryd. Detta beror på att tryckstegringsstationen i Hällaryd ännu inte är igång och att kopplingsarbete fortfarande pågår efter den omfattande vattenläckan som inträffade under påskhelgen. Trycket förväntas vara lågt i ytterligare en vecka och rekommendationerna om att koka dricksvattnet i Hällaryd gäller fortfarande. Se nedan.

Vattnet i Hällaryd måste kokas

21 april 2017 - tills vidare

Vattnet i Hällaryd är nu inkopplat men måste kokas innan användning. Detta gäller sannolikt fram till slutet av nästa vecka.

Gamla riksvägen i nivå med idrottsplatsen är öppen med ett körfält sedan fredagen den 22 april. Den lilla vägen som leder in till Miljöstationen och idrottsplatsen i Hällaryd är fortfarande avstängd för biltrafik.

VA-personal har sedan lördag klockan 21:00 arbetat intensivt med att identifiera och åtgärda vattenläckan i Hällaryd som även drabbade Åryd. Vattnet i Åryd kunde släppas på under söndagen den 16 april. Vattnet är inkopplat även i Hällaryd sedan måndagen den 17 april men mycket arbete återstår. Bland annat analys av vattnet. Fram till vattenproverna är godkända uppmanas samtliga VA-abonnenter i Hällaryd att koka vattnet innan användning. VA-abonnenterna i Åryd behöver inte koka sitt vatten.

 

VA-abonnenter i Hällaryd inom den rosa markeringen på kartan behöver fortfarande koka sitt dricksvatten innan användning.

Kokningsrekommendationerna kommer att gälla ytterligare cirka en vecka. Detta på grund av att minst tre godkända vattenprover krävs efter att alla ledningsarbeten är utförda. 

Vid Kommunalhuset i Hällaryd, Modala och på Kopprarpsvägen 51 finns vattentankar på plats med dricksvatten att hämta fram tills vattenproverna är godkända.

Kranvattnet ska kokas enligt följande instruktioner:

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
 • Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.
 • Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet.

 

 Tänk på att kokt dricksvatten ska användas till att:

 • blanda saft eller andra drycker med vatten
 • brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar
 • göra is
 • skölja frukt och grönsaker som inte kokas
 • borsta tänderna

 

Okokt vatten kan användas till att:

 • tillaga mat som ska kokas i vatten, till exempel potatis, ris och pasta
 • tvätta händer och ansikte
 • duscha, men se till så att små barn inte sväljer vatten. Undvik att bada.
 • diska i diskmaskin på högsta temperatur, använd torkprogrammet
 • diska för hand, låt disken torka innan den används
 • tvätta kläder
 • städa och rengöra ytor
 • vattna blommor
 • spola toaletten

 

När kokning inte längre behövs kommer detta att meddelas på samma sätt som denna information, alltså via kommunens webbsida och lokala medier. Lyssna på SR Blekinge P4

 

Gallring i skogsområdet vid Prästslättsskolan

27 mars 2017 - tills vidare

Med start vecka 13 genomförs bokskogsgallring i Karlshamns kommuns skogar i skogsområdet bakom Prästslättsskolan. Allmänheten ombeds vara försiktiga och hålla behörigt avstånd till arbetande personal och maskiner.

Kontakta parkenhetens utredningsingenjör Linnéa Persson för eventuella frågor. Kontaktuppgifter finns till höger.

Avverkningar i Långasjönäs naturreservat och Svängsta

20 mars 2017 - tills vidare

Med start vecka 12 genomförs avverkningar i Karlshamns kommuns skogar i Långasjönäs naturreservat och i de västra delarna av Svängsta. Allmänheten ombeds vara försiktiga och hålla behörigt avstånd till arbetande personal och maskiner.

I Långasjönäs är det slutavverkning av barrskog som kommer att utföras och Svängsta är det gallring av barrskog.

Kontakta parkenhetens utredningsingenjör Linnéa Persson för eventuella frågor. Kontaktuppgifter finns till höger.

Underhållsarbete på motionsspåret runt Abborresjön i Svängsta

20 mars 2017 - tills vidare

Med start vecka 12 kommer parkenheten att utföra underhållsarbete på motionsspåret runt Abborresjön där vi bl.a. kommer att byta spårets material från flis till grus. Det görs för att öka motionsspårets tillgänglighet för exempelvis barnvagnar och rullatorer.

Det innebär att motionsspåret under våren periodvis kommer att vara svårframkomligt eller avstängt. Allmänheten ombeds att ta hänsyn till och ej gå nära arbetande maskiner, fordon och personal.

Kontakta parkenhetens arbetsledare Tomas Lind för eventuella frågor. Kontaktuppgifter finns till höger.

Byggnation av vindskydd i Långasjönäs naturreservat

6 februari 2017 - tills vidare

Från och med vecka 10 kommer byggnation av ett vindskydd pågå mellan Stora och Lilla Kroksjön. Detta innebär att det på vardagar kl 07.00-16.00 kan förekomma störande ljud i området. Vänligen visa hänsyn till arbetande personal och maskiner.

Kontakta parkenhetens utredningsingenjör Linnéa Persson för eventuella frågor. Kontaktuppgifter finns till höger.

Stenbackaslingan, Asarum

9 november 2016 - tills vidare
Parkenheten bygger ett utegym väster om Stenbackaslingan och arbetet beräknas vara klart våren 2017.

Lärkvägens lekplats, Asarum

7 november 2016 - tills vidare
Arbetet med att rusta upp den östra lekplatsen på Lärkvägen i Asarum har påbörjats. Tidigare lekredskap har plockats bort för att ge plats åt en ny utforming och ny utrustning. Allmänheten ombeds av säkerhetsskäl att vara försiktiga och ta hänsyn till och inte gå nära arbetande maskiner, fordon och personal.

Lindegårdsvägen, Mörrum

23 november 2015 - tills vidare
Lindegårdsvägens lekplats byggs om.

-------------------------------------------------------------------------
Trafik
-------------------------------------------------------------------------

Vårsopning av gator och torg

10 mars 2017 - tills vidare
Vintersäsongen är över och gatuenheten har börjat sopa gator och torg.
På grund av att vi måste anpassa oss efter fibergrävning och återställning efter denna finns ingen särskild turordning i år. Dock fortsätter vi att sopa gator och torg så snabbt vi kan och håller på tills det är klart.

Hjälp oss genom att sopa rent på gångbanor framför er fastighet.
Tänk även på att se över buskar och träd som växer ut över gångbanor och gator. Regler för detta återfinns i Karlshamn Kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Halkbekämpning och snöröjning, Karlshamns kommun

8 november 2016 - tills vidare
Vintersäsongen har dragit igång och Gatu- och Parkenheten ligger i beredskap för att rycka ut och bekämpa eventuell snö och halka vid behov. Klicka här om du vill läsa mer om vinterväghållning.

Vislandabanan (gång- och cykelväg), Svängsta

14 oktober 2016 - tills vidare
Delar av gång- och cykelvägen utmed Vislandabanan är avstängd då vägen förses med belysning. Avstängningen gäller mellan Ebbarpsvägen och Brovägen i Svängsta. Vänligen välj annan väg.

Östra Härnäsvägen, Öjamåla

11 april 2016 - tills vidare
På grund av skada på stenvalvsbron kommer en total sträcka på cirka 100 meter att vara avstängd för fordonstrafik mellan Slänsmålavägen och Letesmålavägen.

-------------------------------------------------------------------------
Belysning
-------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------
Tänk på
-------------------------------------------------------------------------

Under arbetets gång kan det råda begränsad framkomligheten och om du har möjlighet, välj gärna annan väg. För din och vår säkerhet ber vi dig köra försikigt när du passerar våra arbetsplatser och respektera skyltningen.

Var snälla och respektera eventuella avstängningar och håll ordentligt avstånd från våra arbetsfordon, då sikten från dem kan vara begränsad!

-------------------------------------------------------------------------
Sms vid störning eller kris
-------------------------------------------------------------------------

Läs mer om Karlshamns kommuns sms-tjänst på kommunens webbplats. 


Kontakter

Arbetsledare, gata
Pär Lindqvist
Tel 0454-814 27  Fax 0454-814 40
samhallsbyggnad@karlshamn.se


Arbetsledare, park
Mikael Håkansson
Tel 0454-814 23  Fax 0454-814 40
samhallsbyggnad@karlshamn.se
Grönyteskötsel, lekplatser, bostadsnära skog, julbelysning, anläggningsarbete, grävtillstånd i parkmark


Arbetsledare, park
Tomas Lind
Tel 0454-814 24  Fax 0454-814 40
samhallsbyggnad@karlshamn.se
Badplatser, friluftsområden, naturreservat, vandringsleder, motionsspår


Utredningsingenjör, park
Linnéa Persson (föräldraledig)
Tel 0454-814 25  Fax 0454-814 40
samhallsbyggnad@karlshamn.se
Produktionsskog, naturreservat, upphandling


Arbetsledare, VA
Magnus Pettersson
Tel 0454-81408  
magnus.pettersson@karlshamn.se
Rörnät

 • Publicerat: 2017-04-26 av annette.sandberg@karlshamn.se
 • Etiketter: trafik,trafiksäkerhet,trafikregleringar,vatten,VA,va-ledningar,vattenledningar,vattenläcka,skogsvård,avverkning,röjning,gallring,anläggningsarbete,asfaltering,beläggningsarbete,halkbekämpning,halka,is,halt väglag,snöröjning,plogning,snö,gatubelysning,belysning,kabelfel,felsökning,reparation
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?