Driftstörningar

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun. Längst ner på sidan kan du även registrera eller avregistrera dig för att få kommunens sms-meddelanden om större driftstörningar eller krissituationer som berör dig där du bor eller vistas.

-------------------------------------------------------------------------
Aktuella arbeten
-------------------------------------------------------------------------

Läcka orsakar begränsad framkomlighet i trafiken, Oljehamnsvägen vid infarten till Munkagården

13 december

En läcka på en avloppsledning i korsningen Oljehamnsvägen - infart Munkagården begränsar kraftigt framkomligheten på platsen. Arbetet med att åtgärda läckan pågår. Tack för att ni som påverkas visar försiktighet i trafiken och tålamod.

 

Ombyggnad av lekplats i Åkeholm

vecka 43, 2018 - tills vidare

Lekplatsen i Åkeholm får ny lekutrustning.
Vänligen håll avstånd till arbetande maskiner och personal.

 

Badhusparken renoveras

Oktober 2018 - tills vidare

Dammen och vattentrappan i Badhusparken i Asarum renoveras.
Vänligen håll avstånd till arbetande personal och maskiner. 

 

Sandupptagning/ vårsopning 

9 april-början av juni

På grund av sen vinter så påbörjades inte sandupptagningen förrän den 9 april. Hela rundan tar två månader, alltså en bit in i juni innan vi är klara med allt. Sopning pågår för fullt enligt plan med två sopmaskiner. Sandupptagning påbörjas i Asarum måndag 21/5 och beräknas ta cirka två veckor. Svängsta kommer inte att sopas fullt ut från efter att asfaltering gjorts efter fiberarbeten.

-------------------------------------------------------------------------
Trafik
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
Belysning
-------------------------------------------------------------------------

Kabelfel Nya stan

13 december, 2018

Ett kabelfel som påverkar gatubelysningen finns i Nya stan, på Vinkelgatan, Västra Långgatan och Bellevuvägen. Felsökning pågår.

 

Avbrott på belysning på motionsspåret vid Asarums IP

23 oktober, 2018

Det är ett elfel på det belysta motionsspåret som går vid Asarums IP. Det innebär att en del av lamporna längs med spåret är släckta. Vi arbetar så fort som möjligt för att avhjälpa felet.

 

Kabelfel Högadal

3 oktober, 2018

Delar av belysningen på Guldvingevägen är släckt, felsökning pågår.

 

-------------------------------------------------------------------------
Tänk på
-------------------------------------------------------------------------

Under arbetets gång kan det råda begränsad framkomligheten och om du har möjlighet, välj gärna annan väg. För din och vår säkerhet ber vi dig köra försikigt när du passerar våra arbetsplatser och respektera skyltningen.

Var snälla och respektera eventuella avstängningar och håll ordentligt avstånd från våra arbetsfordon, då sikten från dem kan vara begränsad!

-------------------------------------------------------------------------
Sms vid störning eller kris
-------------------------------------------------------------------------

Läs mer om Karlshamns kommuns sms-tjänst på kommunens webbplats. 


  • Publicerat: 2018-12-13 av linda.holm@karlshamn.se
  • Etiketter: trafik,trafiksäkerhet,trafikregleringar,vatten,VA,va-ledningar,vattenledningar,vattenläcka,skogsvård,avverkning,röjning,gallring,anläggningsarbete,asfaltering,beläggningsarbete,halkbekämpning,halka,is,halt väglag,snöröjning,plogning,snö,gatubelysning,belysning,kabelfel,felsökning,reparation
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?