Driftstörningar

Här ser du vilka planerade och aktuella arbeten som är på gång i Karlshamns kommun. Längst ner på sidan kan du även registrera eller avregistrera dig för att få kommunens sms-meddelanden om större driftstörningar eller krissituationer som berör dig där du bor eller vistas.

-------------------------------------------------------------------------
Aktuella arbeten
-------------------------------------------------------------------------

Asfaltering på Vislandanbanan

vecka 43, 2018

Gång- och cykelbanan (Vislandabanan) på sträckan mellan Vekerumsvägen och McDonalds i Karlshamn kommer att asfalteras under vecka 43. Det råder då begränsad framkomlighet.

 

Byggnation av vindskydd i Stärnö-Boön naturreservat

vecka 41, 2018 - tills vidare

Det kommer att byggas ett vindskydd med grill i Stärnö-Boön naturreservat. Byggnationen av detta vindskydd kommer att påbörjas vecka 41. Vindskyddet kommer att ligga i anslutning till den tillgänglighetsanpassade slingan i området och under byggtiden kan det förekomma störningar på denna slinga då transport av material till vindskyddet kommer att ske på denna slinga.

 

Driftstörning dricksvatten ger brunt vatten i centrala Karlshamn

8 oktober 2018

En vattenläcka i centrala Karlshamn orsakar just nu brunt vatten i området. Arbeten pågår med att åtgärda den. Tack för att ni som passerar visar hänsyn och låter personal arbeta ostört.

Vattentankar ställs ut krysset Rådhusgatan/Regeringsgatan samt vid Vård/tandläkare vid Polisen

 

Skogliga åtgärder Långasjönäs naturreservat

vecka 37 - tills vidare

Med start lördag vecka 37 kommer det att genomföras skogliga åtgärder i delar av Långasjönäs naturreservat.

Det kommer att genomföras gallring av ett skogsområde som ligger öster om Långasjön i höjd med ”Tallen”. Denna gallring kan komma att påverka framkomligheten på vita spåret som är 1 kilometer. Det område som ska föryngringsavverkas ligger norr om Kroksjöarna och delar av det gula spåret som är 5 kilometer kan komma att påverkas av denna avverkning. 

Vänlig håll avstånd till maskiner och arbetande personal! Respektera eventuella avstängningar i området! 

Kontakta markförvaltare Linnéa Persson vid frågor.

e-post: Linnea.Persson@karlshamn.se

 

Sandupptagning/ vårsopning 

9 april-början av juni

På grund av sen vinter så påbörjades inte sandupptagningen förrän den 9 april. Hela rundan tar två månader, alltså en bit in i juni innan vi är klara med allt. Sopning pågår för fullt enligt plan med två sopmaskiner. Sandupptagning påbörjas i Asarum måndag 21/5 och beräknas ta cirka två veckor. Svängsta kommer inte att sopas fullt ut från efter att asfaltering gjorts efter fiberarbeten.

-------------------------------------------------------------------------
Trafik
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
Belysning
-------------------------------------------------------------------------

Kabelfel Högadal

3 oktober, 2018

Delar av belysningen på Guldvingevägen är släckt, felsökning pågår.

 

-------------------------------------------------------------------------
Tänk på
-------------------------------------------------------------------------

Under arbetets gång kan det råda begränsad framkomligheten och om du har möjlighet, välj gärna annan väg. För din och vår säkerhet ber vi dig köra försikigt när du passerar våra arbetsplatser och respektera skyltningen.

Var snälla och respektera eventuella avstängningar och håll ordentligt avstånd från våra arbetsfordon, då sikten från dem kan vara begränsad!

-------------------------------------------------------------------------
Sms vid störning eller kris
-------------------------------------------------------------------------

Läs mer om Karlshamns kommuns sms-tjänst på kommunens webbplats. 


  • Publicerat: 2018-10-19 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
  • Etiketter: trafik,trafiksäkerhet,trafikregleringar,vatten,VA,va-ledningar,vattenledningar,vattenläcka,skogsvård,avverkning,röjning,gallring,anläggningsarbete,asfaltering,beläggningsarbete,halkbekämpning,halka,is,halt väglag,snöröjning,plogning,snö,gatubelysning,belysning,kabelfel,felsökning,reparation
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?